Asia Fertała przeszła do II etapu Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Zakończył się I etap na szczeblu lokalnym XXIX Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego inicjatorem jest Fundacja Świat na Tak. Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań i działań młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Do konkursu zgłosiło się pięciu uczestników ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Prudnickiego oraz trzech uczestników ze szkoły podstawowej w powiecie. Wszyscy spełnili warunki regulaminu konkursu i zakwalifikowali się do przesłuchań konkursowych. Jury konkursu w składzie: Przewodnicząca – Anna Wojtczak, Członkinie: Ewa Pawlinów, Marzanna Zawadzka-Ciępka, Anna Gattnar, Jolanta Ligęza, po wnikliwej analizie wyłoniło w kategorii „Ósemka” SZEŚCIU WSPANIAŁYCH, z tego dwóch otrzymało miano laureata i czterech wyróżniono. Przyznano także dwa wyróżnienia w kategorii „Ósemeczka”.Wyróżnienia w kategorii „Ósemeczka”: Malwina Bolibrzuch, Martyna Muszyńska.Wyróżnienia w kategorii „Ósemka”: Natalia Bolibrzuch, Paweł Żegleń, Karolina Lewicka, Marta Włodarczyk.Laureaci w kategorii „Ósemka”: Liliana Pawłowska oraz Joanna Fertała – wytypowana do II etapu konkursu na szczeblu Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.Joanna Fertała – przygodę z wolontariatem rozpoczęła się już w szkole podstawowej wówczas po raz pierwszy uczestniczyła w zbiórce “Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Gdy rozpoczęła naukę w liceum wstąpiła do “POWIATOWEGO KLUBU OŚMIU” przy ZSR w Prudniku i rozpoczęła stały wolontariat dziećmi w świetlicy „Wiejskiego Domu Kultury” w Czyżowicach. Jednocześnie podjęła stały wolontariat w Bursie Międzyszkolnej przy ZSR w Prudniku, który polegał na nauce j. polskiego uczennic Liceum pochodzących z Ukrainy. Czynnie organizuje różnorodne akcje charytatywne typu: ,,Znicz”, ,,Prezent od Mikołaja” ,,Pusta Miska, „Świąteczna Paczka”, ,,Pomoc Ukrainie”. Współorganizowała “Dzień na TAK“. Reprezentuje szkołę pełniąc wartę honorową ku pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ramach REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO INICJATYWY LOKLANEJ we współpracy Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi brała udział „ŚWIĘCIE TWÓRCZEJ PROFILAKTYKI- ANDRZEKI 2022″ oraz prowadziła „Galę Jubileuszową z okazji XX- lecia Powiatowego Wolontariatu” Sumiennie pełni funkcję gospodarza klubu, proponuje wiele ciekawych pomysłów i inspiruje wolontariuszy do działania. Czynnie udziela się w środowisku lokalnym uczestnicząc w przedsięwzięciach organizowanych na terenie miasta. Joanna jest wolontariuszką pogodną, pełną życia, optymizmu, a przy tym cechuje ją niezwykła wrażliwość i empatia. Wolontariat stał się jej pasją. Zawsze można na niej polegać, a pracować z nią to czysta przyjemność. Potrafi troszczyć się o innych, a w życiu chce postępować według myśli Johna Wesley’a „Czyń tyle dobra, ile zdołasz, wykorzystując wszelkie środki, gdziekolwiek, komukolwiek, jak długo zdołasz”. Joanna Fertała jednocześnie została Finalistką Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i będzie reprezentować Powiat Prudnicki w Warszawie, w II etapie – na szczeblu Ogólnopolskim Konkursu organizowanym przez Fundację „Świat na Tak”.